APEX LEGENDS V3 - UPDATE

www.vnhax.net

APEX LEGENDS


Thông tin chung :


Phát hành: --
Trò chơi :  Apex Legend
Máy chủ  : Quốc TếHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
Locale Emulator : Click Download
Laucher Hack Apex : Click Download

- READ ME

1. Sau khi bật máy tính, trước tiên hãy sửa đổi mã máy, sau đó mở trợ lý và chơi trò chơi.
2. Nếu bạn mở phần phụ trợ, không có dấu nhắc, chỉ cần kết thúc quá trình, mở lại phần mềm
3. Nếu tải không thành công, hãy tắt tường lửa, gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút và sau đó khởi động lại máy tính để thử lại (không biết tường lửa, gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút, bạn sẽ biết)
4. Nếu bạn cảm thấy tốt, giới thiệu một người bạn.
10 phút email miễn phí: 
https://bccto.me/ 
https://10minutemail.net/ 
http://24mail.chacuo.net/
Nếu bạn đóng dấu, bạn có thể nhanh chóng đăng ký tài khoản của mình tại đây.

No comments:

Post a Comment