HACK MỚI | NEW POST
thumbnail

Welcome to vhnax.net


Download
thumbnail

V2.3.1 | TRIAL VERSION OF YPG


Download
Sever: InternationalHƯỚNG DẪN 
#Note:
If you use a personal computer, change the system language to Chinese
how to change? Click view here!
If using a business computer, use Locale Emulator to change to Chinese language
Locale Emulator : Click Download

Full Driver suport : Click Download
File Hack v2.3.1  : Click To Download

Read Me:
Open by administrator

- Change the system language to Chinese language
thumbnail

V2.3.0 | MENU ENGLISH NEW VERSION (14/5)


Download
Sever: InternationalHƯỚNG DẪN 
#Note:
If you use a personal computer, change the system language to Chinese
how to change? Click view here!
If using a business computer, use Locale Emulator to change to Chinese language
Locale Emulator : Click Download

Full Driver suport : Click Download
File Hack v2.3.0  : Click To Download

Read me:

- If you use a personal computer, change the system language to Chinese
How to change: http://www.vnhax.net/p/change-region.html
- If using a busines computer, use Locale Emulator to change to Chinese language

.
thumbnail

V2.2.6 | ENGLISH SEVER INTERNATIONAL


Download
Sever: InternationalHƯỚNG DẪN
If you use a personal computer, change the system language to Chinese
how to change? Click view here!
If using a business computer, use Locale Emulator to change to Chinese language
Locale Emulator : Click Download


Full Driver : Click Download 
File Hack V2.2.9 : Click To Download

Tutorial:
thumbnail

V2.2.5 SERVER INTERNATIONAL ENGLISH MENU


Download
Sever: International


HƯỚNG DẪN
If you use a personal computer, change the system language to Chinese
how to change? Click view here!
If using a business computer, use Locale Emulator to change to Chinese language
Locale Emulator : Click Download


Full Driver : Click Download 
File Hack V2.2.5 : Click To Download

Tutorial:
thumbnail

V2.2.4 | VNHAX CRACK HACK NEW


Download
Sever: International
HƯỚNG DẪN 
#Note:
If you use a personal computer, change the system language to Chinese
how to change? Click view here!
If using a business computer, use Locale Emulator to change to Chinese language
Locale Emulator : Click Download

Full Driver suport : Click Download
File Hack v2.1.4  : Click To Download

Video Tutorial:

.
thumbnail

V2.2.8 | MENU ENGLISH | CẬP NHẬT MỚI - (14/5)


Download
Sever: InternationalHƯỚNG DẪN
If you use a personal computer, change the system language to Chinese
how to change? Click view here!
If using a business computer, use Locale Emulator to change to Chinese language
Locale Emulator : Click Download

Fix Error Dx11@12: Click download 
File v2.2.8ENG : Click To Download

How to download:
thumbnail

V2.2.1 | SCRIPT HACK PUBG INTERNATIONAL SERVICE (File.APK)


Download
Sever: InternationalHƯỚNG DẪN 
#Note:
This is a mobile version. Please use the "Game guardian to open the file.
Download game guardian? Click here!

File Hack v2.2.4  : Click To Download


.
thumbnail

V1.3 SUPER NORECOIL INTERNATIONAL SERVICES


Download
Sever: InternationalHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
Locale Emulator : Click Download
Locale Cho Quán nét : Click Download
File Hack v1.3  : Click To Download
#Note:
1. Please open "File Hack" by Locale Emulator or Locale
2. Let's switch the language of Emulator Tencent and Locale to Chinese language.
.
.
thumbnail

MACRO 100% SAFE - USE ALL GAME SURVIVAL


Download
www.vnhax.net

Thông tin chung :


Phát hành: Tencent
Trò chơi :  SURVIVAL
Máy chủ  : VNG + Quốc TếHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
File MACRO 1.1 : Click To Download
File dự phòng : Click To Download

#NOTE
This is the first version so there are many shortcomings
thumbnail

DEGO-HACK AIMBOT ESP CPU NEW WORK 100% (Fix Erorr)


Download
www.vnhax.net

PUBG MOBILE


Thông tin chung :


Phát hành: Tencent
Trò chơi :  PUBG M
Máy chủ  : VNG + Quốc TếHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
Fix màn hình đen : Click Download
File  De-go hack new launcher  : Click Download
Link dự phòng Dego: Click Download
Fix lỗi dll | Fix dll error
win32 : Click download
win64 : Click download

#Video Tutorial


thumbnail

DY 4.3 APEX LEGENDS FREE AND SAFE


Download
www.vnhax.net

APEX LEGENDS


Thông tin chung :


Phát hành: --
Trò chơi :  Apex Legend
Máy chủ  : Quốc Tế
HƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
Locale Emulator : Click Download
Laucher Hack Apex -DY 4.3  : Click Download
Link Dự Phòng -DY 4.3 Click Download

- READ ME
10 phút email miễn phí: 
https://bccto.me/ 
https://10minutemail.net/ 
http://24mail.chacuo.net/
Nếu bạn đóng dấu, bạn có thể nhanh chóng đăng ký tài khoản của mình tại đây.
thumbnail

APEX LEGENDS V3 - UPDATE


Download
www.vnhax.net

APEX LEGENDS


Thông tin chung :


Phát hành: --
Trò chơi :  Apex Legend
Máy chủ  : Quốc TếHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
Locale Emulator : Click Download
Laucher Hack Apex : Click Download

- READ ME

1. Sau khi bật máy tính, trước tiên hãy sửa đổi mã máy, sau đó mở trợ lý và chơi trò chơi.
2. Nếu bạn mở phần phụ trợ, không có dấu nhắc, chỉ cần kết thúc quá trình, mở lại phần mềm
3. Nếu tải không thành công, hãy tắt tường lửa, gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút và sau đó khởi động lại máy tính để thử lại (không biết tường lửa, gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút, bạn sẽ biết)
4. Nếu bạn cảm thấy tốt, giới thiệu một người bạn.
10 phút email miễn phí: 
https://bccto.me/ 
https://10minutemail.net/ 
http://24mail.chacuo.net/
Nếu bạn đóng dấu, bạn có thể nhanh chóng đăng ký tài khoản của mình tại đây.
thumbnail

PUBG ME-DWORD FREE AND SAFE | AIMBOT, ESP, RADAR (Update)


Download
www.vnhax.net

PUBG MOBILE


Thông tin chung :


Phát hành: Tencent
Trò chơi :  PUBG M
Máy chủ  : Quốc TếHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
File Hack PUBG Me-Dword  : Click To Download
Link dự phòng Me-DwordClick To Download


Fix lỗi dll | Fix dll error
win32 : Click download
win64 : Click download


#HƯỚNG DẪN
thumbnail

PUBG-ZG DỊCH VỤ QUỐC TẾ 4.1 (update)


Download
www.vnhax.net

PUBG MOBILE


Thông tin chung :


Phát hành: Tencent
Trò chơi :  PUBG M
Máy chủ  : Quốc TếHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
Locale Emulator : Click Download
Locale Net cafe : Click Download

File Hack PUBG Mobile PUBG-ZG 4.0 ( 21/4 ) : Click To Download
Fix lỗi dll | Fix dll error
win32 : Click download
win64 : Click download


#picture

thumbnail

PUBG DY 4.23 PUBG MOBILE VERSION 0.12 (update)


Download
www.vnhax.net

PUBG MOBILE


Thông tin chung :


Phát hành: Tencent
Trò chơi :  PUBG M
Máy chủ  : Quốc TếHƯỚNG DẪN
Full Driver : Click Download 
Locale Emulator : Click Download
Locale Cho Quán nét : Click Download
File Hack PUBG Mobile DY 4.23 : Click To Download
Fix lỗi dll | Fix dll error
win32 : Click download
win64 : Click download


#PICTURE
thumbnail

VNHAX - 2


Download

thumbnail

Download